Zastępca kierownika usług czystościowo-porządkowych - UNIA Sp. z o.o. Koszalin OGŁOSZENIE FIRMOWE

December 7, 2022 16:54 - Dam pracę - Koszalin
Szczegóły ogłoszenia
Głównym atutem Spółki jest wieloletnie doświadczenie na rynku, co pozwala na dostosowanie rozwiązań organizacyjnych do potrzeb Klienta. Różnorodność wykonywanych usług w ofercie zapewnia kompleksową obsługę w zakresie:
• ochrony osób i mienia;
• czystościowo-porządkowych
• krawiectwa;
• szkoleń;
• strzelectwa (organizacji treningów i zawodów strzeleckich).
Świadczymy usługi w sposób przyjazny, profesjonalny i według najlepszych umiejętności dobrze wyszkolonego personelu.

Mając na uwadze zapewnienie jak najlepszej jakości naszych usług czystościowo-porządkowych, zatrudnimy osobę na stanowisko:

Zastępca kierownika usług czystościowo-porządkowych - Koszalin

Zadania
- bezpośrednia i bieżąca koordynacja usług czystościowo-porządkowych
- zarządzanie podległym personelem
- kontrola i nadzór na jakością świadczonych usług
- pozyskiwanie zleceń na usługi czystościowo-porządkowe

Wymagania
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- wykształcenie średnie
- prawo jazdy kat. B
- aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska)
- obsługa komputera, mile widziana znajomość programu do planowania i rozliczania czasu pracy

Oferujemy
- pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

Ze względu na posiadany przez Spółkę status Zakładu Pracy Chronionej, oferujemy również:
- szansę rozwoju zawodowego osobom z orzeczoną niepełnosprawnością,
- możliwość korzystania z uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
1. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w procesie rekrutacji - jest UNIA sp. z o. o w Koszalinie, KRS: 0000416807, adres: 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23, tel.: (+48) 94 342 40 35, e-mail: u@unia.koszalin.pl, (dalej: „UNIA”)
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@unia.koszalin.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1.
3. Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. UNIA będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Państwa dane nie będą przekazywane osobą trzecim.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
8. Mają Państwo prawo do:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do usunięcia danych osobowych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
________________________________________
[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.